بهبودى یافتن استفاده جنگنده ایرانی سلاح ایرانی

بهبودى یافتن: استفاده جنگنده ایرانی سلاح ایرانی وزارت دفاع سپاه تانک ایرانی

گت بلاگز اخبار حوادث آزار شیطانی 2 دختر در باغ

دو دختر نوجوان از پنج پسر شرور به اتهام آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه شکایت کردند. تحقیقات جهت دستگیری متهمان شروع شده است است.

آزار شیطانی 2 دختر در باغ

عبارات مهم : همراه

دو دختر نوجوان از پنج پسر شرور به اتهام آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه شکایت کردند. تحقیقات جهت دستگیری متهمان شروع شده است است.

به گزارش جام جم، چندی پیش دو دختر 16 ساله با حضور در دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از آزار و اذیت پنج پسر نسبت به خود شکایت کردند.

یکی از آنها به نام سیما گفت: «امروز همراه نازنین جهت تفریح به پارک سر کوچه رفته بودیم که سعید و شایان با یک دستگاه پژو 206 به ما نزدیک شدند. از قبل آنها را می شناختم و چند بار با هم بیرون رفته بودیم. سعید هم به نازنین علاقه داشت. او پیشنهاد داد به منزل ارزش برویم تا نازنین را به مادرش معرفی کند. به این بهانه، ما را به باغی در همان حوالی کشاندند و ناگهان دست به چاقو شدند.

آزار شیطانی 2 دختر در باغ

سعید با ترساندن مرا مجبور به مصرف مشروب کرد سپس گفت اگر تسلیمش نشوم، دوستان دیگرش را هم خبر می کند. هرچه التماس کردم، به حرفم گوش نکرد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد چهار نفر دیگر از جمله شایان را هم خبر کرد. آنها هم به من تعرض کردند و از این کارشان فیلم گفتند. گفتند اگر به کسی حرفی بزنم، فیلم را پخش می کنند.»

نازنین نیز مورد تحقیق قضات قرار داده شد و گفت: «روز اتفاق همراه سیما جهت پیاده روی به پارک رفته بودیم که سعید و شایان با ماشین سراغمان آمدند. من به سیما گفتم سوار نشویم، چون هیچ کدام از آنها را نمی شناسیم، ولی او گفت دلواپس نباش. سعید و شایان ما را به باغی در همان حوالی بردند و آنجا با ترساندن چاقو مورد آزار و اذیت قرار دادند. هرچه خواهش کردیم به حرفمان گوش نکردند و حتی از کارشان فیلم هم گرفتند. من از سوی سه نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. آنها به زور ما را مجبور به خوردن مشروب و بعد از انجام نیت شیطانی شان، رهایمان کردند.»

دو دختر نوجوان از پنج پسر شرور به اتهام آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه شکایت کردند. تحقیقات جهت دستگیری متهمان شروع شده است است.

با ثبت این شکایت، مدیر دادگاه دستور شناسایی و دستگیری هر پنج متهم را صادر کرد.

واژه های کلیدی: همراه | شکایت کردن | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz