بهبودى یافتن استفاده جنگنده ایرانی سلاح ایرانی

بهبودى یافتن: استفاده جنگنده ایرانی سلاح ایرانی وزارت دفاع سپاه تانک ایرانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند ، گرین کارت ندارم

معاون رییس جمهور اصلاح ساختار وزارت امور خارجه را در جهت هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی دانست.

کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند ، گرین کارت ندارم

گرین کارت ندارم/ کریمی قدوسی حرف های احرازنشده زیادی می زند

عبارات مهم : اداره

معاون رییس جمهور اصلاح ساختار وزارت امور خارجه را در جهت هماهنگ سازی و یکپارچه سازی جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی دانست.

جمشید انصاری در گفت وگو با ایلنا در رابطه با عوض کردن ساختار سازمانی و اداری وزارت امورخارجه گفت: براساس ساختار تازه اداری وزارت امور خارجه، رویکرد این وزارتخانه به نوع مدیریت دیپلماسی کشور متفاوت شده است هست. در گذشته آن رویکرد به این صورت بود که مناسبات دیپلماتیک کشور عزیزمان ایران در سه حوزه معاونت منطقه ای مورد پیگیری و مدیریت قرار می گرفت. دو معاونت نیز پرسشها حقوقی – بین المللی و کنسولی را مورد پیگیری قرار می دادند.

کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند ، گرین کارت ندارم

وزارت امور خارجه پنج معاونت و هشت اداره کل خواهد داشت

او با بیان اینکه در ساختار تازه اداری وزارت امور خارجه هشت اداره کل مورد آینده نگری قرار گرفته که کل پرسشها مربوط به هریک از کشورها و مناطق در حیطه وظایف و پیگیری های آن اداره کل ها قرار می گیرد، اظهار داشت: در این ساختار معاونت مالی – اداری، معاونت حقوقی – بین المللی و معاونت کنسولی باقی مانده و دو معاونت تازه سیاسی و اقتصادی ایجاد می شود.

معاون رییس جمهور اصلاح ساختار وزارت امور خارجه را در جهت هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی دانست.

ادارات کل مجری برنامه های معاونت ها خواهند بود

سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در این راستا معاونت های تخصصی به هریک از این اداره کل ها برنامه و سیاست را اداره می کنند و این اداره کل ها مجری آن برنامه ها و سیاست ها خواهند بود.

انصاری با بیان اینکه در ساختار تشکیلاتی که ماآن را ابلاغ کرده ایم تعداد سطوح مدیریتی را کم کردن دهیم، تصریح کرد: معاونت های وزارت خارجه از شش به پنج معاونت تقلیل یافتند.

کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند ، گرین کارت ندارم

تحرک بیشتری در دیپلماسی با ساختار تازه وزارت خارجه شاهد خواهیم بود

او با بیان اینکه در این عوض کردن و اصلاح زیاد بحث هماهنگ سازی و یکپارچه سازی جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی مطرح بود، خاطرنشان کرد: این ساختار پیشنهادی از سوی وزارت امور خارجه مورد توافق شرکت امور اداری و استخدامی کشور هم قرار داده شد و بر این اساس با توافقی که میان من و آقای ظریف قرار گرفت، ابلاغ شده است است و ما قطعا شاهد تحرک زیاد در دیپلماسی کشور در حوزه های متفاوت خواهیم بود و هماهنگی بیشتری را در دیپلماسی اقتصادی، پرسشها سیاسی و بین المللی مشاهده می کنیم.

معاون رییس جمهور اصلاح ساختار وزارت امور خارجه را در جهت هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی دانست.

کریمی قدوسی حرف های احرازنشده زیادی می زند

معاون مدیر جمهور در رابطه با اتهامات اخیر مطرح شده است از سوی محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس در خصوص وی نیز ابراز داشت: آقای کریمی قدوسی حرف های بسیاری می زند ولی تا به حال درستی هیچ کدام از آنها احراز نشده هست. من در طول عمرم تنها یک بار به آمریکا سفر کرده ام که آن سفر نیز در وقت نمایندگی مجلس جهت شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول بوده که وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل بانک مرکزی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس بنده را همراهی می کردند.

کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند ، گرین کارت ندارم

گرین کارت ندارم

انصاری با بیان اینکه من بعد از آن سفر هیچ سفری نداشته ام، عنوان کرد: آقای کریمی قدوسی فکر می کند که به خاطر آن سفر من گرین کارت دارم در حالی که من گرین کارت ندارم که گویا ایشان بنده را با فرد دیگری اشتباه گرفتند.

او ادامه داد: این ادعا از سوی معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

واژه های کلیدی: اداره | سیاست | برنامه | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz