بهبودى یافتن استفاده جنگنده ایرانی سلاح ایرانی

بهبودى یافتن: استفاده جنگنده ایرانی سلاح ایرانی وزارت دفاع سپاه تانک ایرانی

کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند ، گرین کارت ندارم

معاون رییس جمهور اصلاح ساختار وزارت امور خارجه را در جهت هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی دانست. گرین کارت ندارم/ کریم..

ادامه مطلب